Kvalitná peleta zaistí najvyššiu výhrevnosť a trvalú kondíciu kotla.


Peleta je ekologické palivo zlisované z drevnej biomasy bez dodatočných pojív.


Ako vyberať pelety?

Najľahšie sa zorientujete podľa triedy peliet. Podľa aktuálnych noriem rozlišujeme tri triedy A1, A2 a B. Ďalej existujú ešte výrobcovia, ktorí svoj tovar podľa žiadnej normy nezatrieďujú – jedná sa predovšetkým o výrobcov z Ruska, Ukrajiny a podobne.

Najvyššia kvalita peliet sa označuje certifikátom ENplus A1. Takto certifikovaní výrobcovia podliehajú prísnej kontrole a pravidelným auditom výroby. Musia mať linku starostlivo nastavenú tak, aby pelety dosahovali predpísaných parametrov, ktoré kontrolóri pravidelne preskúšavajú. Zákazníci tak majú istotu, že pelety vždy dosahujú deklarovanú výhrevnosť, mechanickú odolnosť, rozmer a ďalšie vlastnosti. Necertifikovaní výrobcovia síce tieto hodnoty tiež často deklarujú, ale často ich tiež nespĺňajú (jednoducho ich opíšu z obalov renomovaných výrobcov).


Pokiaľ hľadáte najvyššiu kvalitu, vždy hľadajte pelety certifikovaní európskym certifikátom ENplus A1.


Aj v peletách triedy ENplus A1 sa však nachádzajú rozdiely v kvalite jednotlivých výrobcov, niektorí distribútori sa dokonca uchyľujú k praktikám, keď za pelety ENplus A1 vydávajú pelety od necertifikovaných výrobcov nižšej kvality. Doporučujeme preto kupovať pelety priamo od výrobcu, kde si môžete overiť pôvod peliet.

Pelety nižších tried nemusia byť nutne nekvalitné, dosahujú však nižšiu výhrevnosť a ďalšie sledované parametre, ako je množstvo odrolov, mechanická odolnosť peliet, množstvo kôry a ďalších prímesí.

Ďalej sa tiež môže jednať o tzv. agropelety, pre výrobu ktorých bola použitá biomasa vzniknutá poľnohospodárskou činnosťou (napríklad slama). Tieto pelety ale majú výrazne nižšiu výhrevnosť a ďalšie negatívne vlastnosti, ako je zvýšená tvorba spekancov v kotli.

Čím sa líšia kvalitné pelety?

Výhrevnosť

Parameter, ktorý ukazuje, koľko tepla (MJ) dostanete z kilogramu peliet. Rozdiel vo výhrevnosti medzi kvalitnou a nekvalitnou peletou je až 30 %. Kvalitné pelety sú takmer bezo zvyšku spálené a zostáva len necelé percento popola, pretože väčšina objemu peliet je premenená na teplo. Certifikované pelety sú pravidelne testované na výhrevnosť, aby zákazník vždy vedel, že za peniaze, ktoré na pelety vynaloží, dostane garantované množstvo tepla.

Mechanická odolnosť

Kvalitná peleta je odolná voči mechanickému namáhaniu a obsahuje normou limitované množstvo odrolu – úlomkov a pilín, ktoré sa z peliet drobí pri manipulácii. Lacné pelety s nízkou mechanickou odolnosťou sa drobia na viac drobného prachu a pilín, ktoré potom znečisťujú mechanizmus vo Vašom kotli, a ktoré nie sú spálené, prípadne sú spálené neefektívne, čím opäť prichádzate o peniaze, pretože z peliet dostanete málo tepelnej energie.

Surovina

Kvalitná surovina so stabilnými vlastnosťami bez kôry a nečistôt je základom kvalitnej pelety. Lacné pelety bývajú vyrábané zo suroviny, ktorú výrobcovia kupujú najlacnejšie, bez ohľadu na odrodu či vlastnosti dreva. Nemajú potom optimálne nastavenú linku na jednu drevinu a tým dosahujú nestabilnú kvalitu. Vám, ako zákazníkom, sa to môže prejaviť napríklad rozdielnym chovaním kotla pri každom vreci peliet, keď bude dochádzať k nedokonalému spaľovaniu, čím prichádzate o peniaze. Ešte horšia je tvorba spekancov v kotli a ich zložité odstraňovanie.

Certifikovaní výrobcovia sú sledovaní tiež z pohľadu skladovania peliet a vstupnej suroviny. Pelety tak nie sú znečisťované cudzou prímesou. Lacné pelety však vznikajú v nevyhovujúcich podmienkach, pelety môžu byť znečistené hlinou a ďalšími prímesami, čo môže viesť k poruchám v kotli alebo tvorbe spekancov.

Prečo pelety VOSTOK?

  • Lokálny zdroj suroviny – slovenský odkôrnený smrek
  • Kvalitná nemecká výrobná technológia
  • Využitie 100 % ekologickej energie
  • Garancia špičkovej kvality garantovej certifikátom ENplus A1

Výhody pre Vás

  • Priaznivá cena za najvyššiu kvalitu peliet
  • Vysoká výhrevnosť
  • Ľahká manipulácia
  • Minimálny zvyšok popola – maximálny úžitok z peliet
  • Šetrné k životnému prostrediu
  • Jednoduché a úsporné skladovanie

Adresa 

VOSTOK s.r.o.
Želovce 802
991 06

IČ: 47165057
DIČ: SK2023792375

e-mail: info@vostokpellets.sk

Spoločnosť je zapísaná u OS Banská Bystrica, vložka č. 24300/S.

Ing. Jiří Špunda
Riaditeľ spoločnosti
tel: +420 721 457 025
e-mail: spunda.jiri@vostokpellets.sk


Obchod EU, SK

Petr Charvát
Obchodný manažér
tel: +421 948 229 510
e-mail: charvat.petr@vostokpellets.sk


Obchod CZ

Obchodný zástupca
tel: +420 721 288 710
e-mail: info@vostokpellets.sk


© Copyright 2018 VOSTOK s.r.o.