Najlepšie suroviny,
špičková výrobná technológia,
roky skúseností.

facebook instagram

TOP pelety kvality A1 už viac ako 6 rokov vyrábame pre distribútorov prémiových európskych značiek. Teraz môžete profitovať zo skúseností, ktoré sme získali prácou pre náročných klientov1 a zaobstarať si pelety stabilnej, vynikajúcej kvality.

Smrkové drevo zo slovenských lesov nakupujeme vo forme pilín z odkôrnených kmeňov z najlepších píl na Slovensku. Vďaka používaniu slovenského dreva sme zároveň schopní ponúknuť najvyššiu kvalitu za priaznivú cenu.

Výrobnú linku sme postavili na základe nemeckej technológie, čo je najdrahšia a nakvalitnejšia technológia, umožňujúca výrobu kvalitných pevných peliet bez odrolov. Ide vo svojej dobe o najmodernejšiu peletovaciu linku na Slovensku. V priebehu rokov výroby sme naďalej linku dovybavili a vyladili práve na smrekovú pilinu tak, aby sme zákazníkom stabilne dodávali pelety najvyššej dosiahnuteľnej kvality.

Výroba sídli na južnom Slovensku v Energetickom centre Želovce a funguje na 100% ekologickej energii. Vyrábame pod značkami popredných európskych distribútorov pelety vyvážané do Švajčiarska, Rakúska, Talianska a Nemecka, a zároveň pod vlastnou značkou Vostok Premium Pellets, ktorú sme dosiaľ vyvážali výhradne na západné trhy.

Výrobný postup

Sušenie

Smreková pilina na vstupe obsahuje cca 30-70 % vody (podľa ročného obdobia). Pre výrobu špičkových peliet je však potrebná stabilná vlhkosť piliny do 12-13 %. Preto pilinu sušíme vo vyspelej pásovej sušiarni, ktorá pilinu šetrne suší pri teplote do 90 °C, čím oproti obvykle používaným bubnovým sušiarňam nedochádza k spaľovaniu piliny a tým k zníženiu potenciálu výhrevnosti. Do sušiarne privádzame teplo z bioplynovej elektrárne, vďaka čomu je výroba veľmi ekologická.

Drtenie

Používame dva stupne drtenia. V prvom stupni sú piliny homogenizované kladivovým drtičom, aby potom mohli byť rovnomerne vysušené. Po vysušení piliny upravujeme v šrotovníku na požadovanú veľkosť a jemnosť, aby sme dosiahli potrebných stabilných parametrov peliet aj pri rozdielnych vlastnostiach vstupnej piliny.

Lisovanie

Najdôležitejšia časť celého procesu je lisovanie. Peleta vstupuje do listu kondicionérom, kde je finálne pripravená na presnú vlhkosť, a následne pre pretlačená vysokým tlakom cez matricu do požadovaného tvaru. Kvôli teplote, ktorá pri procese lisovania vzniká, a vysokému tlaku držia pelety požadovaný tvar bez prídavku akýchkoľvek pojív. Vďaka vysokej starostlivosti, ktorú celému procesu výroby venujeme, majú naše pelety mechanickú odolnosť cez 99,5 %.

Balenie

Hotové pelety najskôr vychladnú, potom sú zbavené prachu a odrolov, následne ich pre Vás balíme do 15 kg vriec a bezpečne skladujeme v zastrešenom sklade.

Sídlo/Prevádzka 

VOSTOK s.r.o.
Želovce 802
991 06

IČ: 47165057
DIČ: SK2023792375

e-mail: info@vostokpellets.sk

Spoločnosť je zapísaná u OS Banská Bystrica, vložka č. 24300/S.


© Copyright 2018 VOSTOK s.r.o.