Kvalitní peleta zajistí nejvyšší výhřevnost i trvalou kondici kotle.

facebook instagram

Peleta je ekologické palivo slisované z dřevní biomasy bez dodatečných pojiv.


Jak vybírat pelety?

Nejsnáze se zorientujete podle třídy pelet. Dle aktuálních norem rozlišujeme tři třídy A1, A2 a B, a dále existují ještě výrobci, kteří své zboží dle žádné normy nezatřiďují – jedná se především o výrobce z Ruska, Ukrajiny a podobně.

Nejvyšší kvalita pelet se označuje certifikátem ENplus A1. Takto certifikovaní výrobci podléhají přísné kontrole a pravidelným auditům výroby. Musejí mít linku pečlivě nastavenou tak, aby pelety dosahovaly předepsaných parametrů, které kontroloři pravidelně přezkušují. Zákazníci tak mají jistotu, že pelety vždy dosahují deklarované výhřevnosti, mechanické odolnosti, rozměrů a dalších vlastností. Necertifikovaní výrobci sice tyto hodnoty často také deklarují, ale často také nesplňují (prostě je opíší z obalů renomovaných výrobců).


Pokud hledáte nejvyšší kvalitu, vždy hledejte pelety certifikované evropským certifikátem ENplus A1.


I v peletách třídy ENplus A1 se však nacházejí rozdíly v kvalitě jednotlivých výrobců, někteří distributoři se dokonce uchylují k praktikám, kdy za pelety ENplus A1 vydávají pelety necertifikovaných výrobců nižší kvality. Doporučujeme proto kupovat pelety přímo od výrobce, u něhož si můžete ověřit původ pelet.

Pelety nižších tříd nemusí být nutně nekvalitní, dosahují však nižší výhřevnosti a dalších sledovaných parametrů, jako je množství odrolu, mechanická odolnost pelet, množství kůry a dalších příměsí.

Dále se také může jednat o tzv. agropelety, pro jejichž výrobu bylo použito biomasy vzniklé zemědělskou činností (například sláma). Tyto pelety mají výrazně nižší výhřevnost a další negativní vlastnosti, jako je zvýšená tvorba spekanců v kotli.

Čím se liší kvalitní pelety?

Výhřevnost

Parametr, který ukazuje, kolik tepla (MJ) dostanete z kilogramu pelet. Rozdíl ve výhřevnosti mezi kvalitní a nekvalitní peletou je až 30 %. Kvalitní pelety jsou téměř beze zbytku spáleny a zůstává pouze necelé procento popela, protože většina objemu pelet je přeměněna na teplo. Certifikované pelety jsou pravidelně testovány na výhřevnost, aby zákazník vždy věděl, že za peníze, které na pelety vynaloží, dostane garantované množství tepla.

Mechanická odolnost

Kvalitní peleta je odolná vůči mechanickému namáhání a obsahuje normou limitované množství odrolu – úlomků a pilin, které se z pelet drolí při manipulaci. Laciné pelety s nízkou mechanickou odolností se drolí na více drobného prachu a pilin, které poté znečistí mechanismus ve Vašem kotli, a které nejsou spáleny, případně jsou spáleny neefektivně, čímž opět přicházíte o peníze, protože z pelet dostanete málo tepelné energie.

Surovina

Kvalitní surovina stabilních vlastností bez kůry a nečistot je základem kvalitní pelety. Laciné pelety bývají vyráběny ze suroviny, kterou výrobci koupí nejlevněji, bez ohledu na odrůdu či vlastnosti dřeva. Nemají poté optimálně nastavenou linku na jednu dřevinu a tím dosahují nestabilní kvality. Vám, jako zákazníkům, se to může projevit například rozdílným chováním kotle s každým pytlem pelet, kdy bude docházet k nedokonalému spalování, čímž přicházíte o peníze. Ještě horší je tvorba spekanců v kotli a jejich složité odstraňování.

Certifikovaní výrobci jsou sledování také z pohledu skladování pelet a vstupní suroviny. Pelety tak nejsou znečišťovány cizí příměsí. Levné pelety však vznikají v neodpovídajících podmínkách, pelety mohou být znečištěny hlínou a dalšími příměsemi, což může vést k poruchám v kotli nebo tvorbě spekanců.

Proč pelety VOSTOK?

  • Lokální zdroj suroviny – slovenský odkorněný smrk
  • Kvalitní německá výrobní technologie
  • Využití 100% ekologické energie
  • Garance špičkové kvality garantované certifikátem ENplus A1

Výhody pro Vás

  • Příznivá cena za nejvyšší kvalitu pelet
  • Vysoká výhřevnost
  • Snadná manipulace
  • Minimální zbytek popela – maximální užitek z pelet
  • Šetrné k životnímu prostředí
  • Jednoduché a úsporné skladování

Sídlo/Provozovna 

VOSTOK s.r.o.
Želovce 802
991 06

IČ: 47165057
DIČ: SK2023792375

e-mail: info@vostokpellets.sk

Společnost je zapsána u OS v Banské Bystrici, vložka č. 24300/S.


© Copyright 2018 VOSTOK s.r.o.